Luca Maciucescu -- 1928 Bugatti T37A /  Mike Gertner --  1935 Bugatti T57-Monoposto

Maciucescu recovers as #12 Mike Gertner in his 1935 Bugatti T57-Monoposto enters Turn 11.

Next:    Luca Maciucescu -- 1928 Bugatti T37A /  Mike Gertner --  Bugatti T57 Monoposto

Back to:    Luca Maciucescu -- 1928 Bugatti T37A  (1)

 Back to:     Gallery #1 -- Homepage