Chris Springer -- 1968 Chevrolet Corvette / Steve Schmidt -- 1976 Porsche 935 K3

Next:   Joe Johnston -- 1973 Chevrolet Corvette / Ken Epsman -- 1976 Dekon Monza
 
Back to:   Chris Springer -- 1968 Chevrolet Corvette

Back to:   Gallery #5 -- Homepage